Escumes acústiques (absorbents/difusores)

Les escumes acústiques són materials porosos fonoabsorbentes, absorbeixen el so a través de les seves cel·les obertes, cel·les intercomunicades entre elles.

Si anessin de cel·la tancada, l’aire no circularia dins d’elles, per tant no es produiria cap mena d’absorció acústica.

La resistència del pas de l’aire a través d’aquesta mena d’escumes, és també la base de les escumes acústiques.

Disposem de molts tipus d’escuma de poliuretà, però només unes poques són realment efectives per a temes acústics, han estat especialment fabricades per a això.

Existeixen dos grans grups d’aquestes escumes acústiques i que són les escumes de poliuretà especialment fabricades per a això i les escumes fabricades en base de resina de melanina, conegudes amb la marca de BASOTECT®, fabricades per BASF i que nosaltres disposem per a la seva transformació.

Tots dos grups són de bona solució com a escumes acústiques, dependrà de l’ús i d’on vagin a ser col·locades, la seva elecció, si per exemple es volen instal·lar en el sostre, una bona opció seria el BASOTECT®, pel seu poc pes i gran efectivitat, a causa de la seva baixa densitat.

Distingim en aquests grups les absorbents i les difusores, les primeres absorbeixen el soroll produït per les veus, la coneguda reverberació, són peces dissenyades per a absorbir les freqüències generals de la veu, són habitualment freqüències mitjanes-altes, en aquest cas amb poc gruix de placa seria suficient, per contra si el que volem és millorar el so musical, necessitarem peces amb gruixos majors i formes més complexes, amb capacitat d’absorbir els timbres musicals, des del bombo d’una bateria al so més agut d’un violí, són escumes dissenyades per a absorbir un major espectre de freqüències.

En OBIFORM, tenim el que necessita, unes escumes de poliuretà molt especials, que a més són autoextingibles i fins i tot ignífugues (BASOTECT®), són materials que tenim certificats amb les més estrictes normes vigents.

Solicita més informació

Privacitat

Correu comercial