Matalasseria

Coixins viscoelàstica

Matalassos alta resilencia (HR)

Matalassos furgonetes/especials

Matalassos d’escuma

Matalassos hospitlaris / Llits articulats

Matalassos viscoelàstica