Escumes tècniques

En aquest apartat, de fet, es resumeixen totes les escumes que no són convencionals, aquestes van ser les primeres en néixer, després al llarg dels anys, s’han anat incorporant moltes altres escumes més especials, dirigides a un sector molt industrial i professional, escumes més complexes de fabricar, a vegades amb baix volum de consum, unes altres no, en definitiva, poden ser escumes tant de base èter com de base èster.

  • Conductives (no es carreguen elèctricament)
  • Viscoelàstiques (amb memòria)
  • Basotect® (basi melamina)
  • PPI (filtrants)
  • Hidròfugues (repel·leixen l’aigua)
  • Densitats molt altes (80, 110 kg/m³, etc.).
  • No aglomerats.

Solicita més informació

Privacitat

Correu comercial