Escumes aillament tèrmic

Les escumes de poliuretà en general, són una bona solució a l’aïllament tèrmic, a causa de la seva baixa conductivitat tèrmica, són materials aïllants, amb bons rendiments, el seu ús és múltiple en variats sectors com en la construcció o l’industrial. S’usen en interiors, sostres i parets.
Un dels millors aïllants tant tèrmics com acústics, són precisament els poliuretans aglomerats (veure apartat Planxes poliuretà aglomerat).

Comparació conductivitat entre materials:

Alumini: 209,30
Vidre: 1,00
Maó comú: 0,80
Aigua: 0,98
Suro: 0,040
Poliuretà: 0,018

Materials amb alta conductivitat tèrmica, transmeten la calor amb facilitat, materials amb baixa conductivitat tèrmica, no el fan tan fàcilment com veiem en aquesta taula.

Solicita més informació

Privacitat

Correu comercial