Escumes filtrants

Són les conegudes escumes PPI (porus per polzada), de porus controlat, perquè depenent de l’ús s’aplicarà un nombre de porus o un altre, existeixen en base èster (color negre) i també en base èter (color blau), les de base èster estan més dirigides a la filtració de fums, ventilació, pols, etc, no obstant això, les de base èter, són millors per a filtracions tipus aquós (veure apartat “filtres aquaris”).

 

Disposem d’una gran varietat d’aquesta mena de materials:
PPI10, 20, 30, 45, 60 i 80 i es presenten en planxes de 2000 x 1000 mm, sempre pel gruix que es necessiti i/o també en peces ja tallades a altres mesures més petites.

Solicita més informació

Privacitat

Correu comercial